EARL Jean Renaud Prévot is zijn activitée in januari 2011 begonnen, zij is afkomstig van de herstructurering van gaec de rieten van Camargue.
De zaakvoerder Jean Renaud Prévot beheert de rietlanden in Camargue en klein Camargue sinds 1980. Deze rietlanden worden in een ingedeelde omtrek natura 2000 ingesloten waar het gebruik is gebonden aan een lastenboek.
Deze bossen van rieten zijn hoofdzakelijk bestemd voor de bereiding van de daken in stoppel.

ACTUALITE

GALERIE

 

La première étape, qui est la récolte, se déroule du 15 décembre à fin mars. Les roseaux sont [...]

+
recolte 2011

La seconde étape consiste à nettoyer les gerbes de roseaux tout en confectionnant les bottes à la[...]

+
Nettoyage 2011

Une fois les bottes nettoyées elles sont conditionnées en ballots de 100. Elles sont identifiées[...]

+
Conditionnement 2011

Après avoir été stockés dans les hangars, les roseaux sont chargés dans des camions afin d'êtr[...]

+
Stockage et expédition 2011

Nettoyage des roseaux récoltés 2013

+
Nettoyage 2013

Conditionnement du roseaux après la récolte et le nettoyage

+
Conditionnement 2013

Dernière étape : le chargement

+
chargement 2013

Coupe des roseaux 2013 avec la SEIGA

+
Coupe 2013